anoushe: (Default)
[personal profile] anoushe
Коли я щось читаю чи дивлюсь, мені западають у свідомість збіги, часто дослівні, які я не можу пояснити прямим запозиченнім. Не настільки, щоб я вдавалася до спеціальних розвідок, але от просто думаю, як це так вийшло. Адже Фанні Флегг не могла читати  Купріна, щоб запозичити сюжет його "Слона", коли хвора дівчинка нічого не хоче і, мабуть, скоро помре, і лише слон може це діло змінити. Чи могла? Якби щось було взяте у Толстого чи Достоєвсього, я б не дивувалася. Але ж Купрін? Чи, може, вони обоє черпали з одного джерела, про яке я не знаю? Чи це як з міфами народів світу: просто так працює людська свідомість і не треба мати спільних предків, щоб створити однакову історію виникнення всього сущого в різних кутках планети?

Чи от, наприклад, дивилася я колись "Жінку французького лейтенанта". Я мало що зрозуміла, бо тоді рівень моєї англійської дозволяв мені не відволікатися на зайві тонкощі смислів. Але (може, й тому), як на мене, цей фільм побудовано так само, як і радянська "Старая, старая сказка" 68-го року. Є пара в світі реальному, і та сама пара переноситься в світ віртуальний (вигадана казка, історичні зйомки) і грає там, ну, власне, себе. В світі віртуальному у героїв дуже багато перешкод, але вони їх долають і мають свій геппі-енд, а в світі реальному і перешкод не так щоб занадто, але човен кохання розбивається об скелю буденності. Наче нічого такого особливого в цьому сюжеті, немає, але ж це майже дослівний збіг. Хоча, я не знавець кіно, щоб робити висновки. Так, прочитала про слона в "Смажених зелених помідорах" і подумалося знову про типологічні збіги.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

anoushe: (Default)
anoushe

September 2016

M T W T F S S
   1234
56 7891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Expand Cut Tags

No cut tags