anoushe: (Default)
[personal profile] anoushe
Ну, майже. Місяць буде завтра з того дня, як я вперше сіла за кермо. Можна підбити проміжні підсумки :)
Основний підсумок місяця - не такий вже й страшний той чорт. Хоча напруга не зменшується. Після водіння я дуже часто одразу ж засинаю (ні, не за кермом - до дому добираюся).

З того моменту, як я вирішила розслабитися і не підганяти себе, мені стало набагато простіше. Я досягаю успіху переважно так - кажу собі, що поспішати нема куди, дедлайнів тут немає, і краще зайвий день поїздити по порожній парковці, ніж зробити помилку на великій швидкості.

Взагалі не вміючи водити від слова зовсім, я почувалася трохи як інвалід. Тут у нас офіційно можна отримати права з чотирнадцяти років, а я не знала про машину нічого, ані як вона заводиться, ані як гальмує, ані як повертає. Це як не вміти їсти ложкою чи стрибати на одній нозі - наче не кожен день і треба, наче й можна обійтися, але коли треба, то всі навкруги не те що вміють, але давно вже забули той час, коли не вміли. Машини в родині може не бути, але вміють нею керувати всі. Досі я зустріла тут аж двох людей, які не вміють водити, причому одна дівчина приїхала з України минулого року і вже пішла на курси.

Ну, тепер і я вмію, отже тимчасову функціональну інвалідність подолано. Сьогодні вперше виїхали на вулиці, де ліміт швидкості 70 км/год і досить активний рух навтіь у неділю ввечері. Попереду ще сотня км/год, даун-таун, реверс, нечисельні площі (але на іспиті вони точно будуть), і загородні траси, де до ста десяти. Нічого, потроху-помалу, чи то бебі степс, як кажуть в наших широтах...

Взагалі, це цікавий процес. Не саме водіння, а напрацювання нової навички. Я думала, що я чомусь вчуся постійно, але зараз я розумію, що самовдосконалення чи набуття нових знань, чи щось нове, але по суті не складне - це інше. Це як з іноземною мовою: спочатку не розумієш нічого, потім починаєш вловлювати окремі слова і фрази, тоді говорити про погоду, а потім настає момент, коли ти вже можеш, хай і неідеально, поговорити про те, про що насправді хочеш, чи вирішити якусь проблему. Отак не було-не було - а потім маєш. І такої практичної навички я давно не непрацьовувала.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

anoushe: (Default)
anoushe

September 2016

M T W T F S S
   1234
56 7891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Expand Cut Tags

No cut tags